Best practices

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Continuiteitsbeheer op: 2017-02-26 09:32 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Wanneer moet je als IT-dienstverlener backups maken bij je klant?

Backup, backup, backup. Het mantra voor veel IT-bedrijven en dienstverleners. Zeker als je bij klanten dingen gaat wijzigen of toevoegen, dan maak je altijd eerst een backup. Want als er dan iets misgaat en de klant is zijn data kwijt, dan heb je alsnog iets om op terug te vallen. Een stukje zorgplicht. Een IT-bedrijf […]

Van Arnoud Engelfriet op 16 februari 2017 | Best practices, Juridisch | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: Geen

SISp 2.4 Mijlpaalproducten Requirements analyse en Best practices

Mijlpaalproducten requirements Document met Business requirements Overzicht met doelstellingen van de opdrachtgever. SMART gepresenteerd. Document met User  requirements Een overzicht met gebruikerseisen. Document met Software  requirements Een verder uitwerking van de gebruikerseisen opgesplitst in opgesplitst in functionele en niet functionele eisen. Document Randvoorwaarden Een technisch kader waarbinnen de software moet kunnen draaien. Overzicht stakeholders Hier […]

Van Wim Hoogenraad op 1 februari 2017 | Best practices, Methoden | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: Geen

SISp 1.4 Mijlpaalproducten inrichten projectmanagement

Mijlpaalproducten SISp 1 Uit de activiteiten van fase SISp 1 volgen een aantal mijlpaal producten. Het belangrijkste mijlpaalproduct is het Projectplan. Samen met de andere projecten wordt het project officieel gestart. De mijlpaalproducten van SISp 1 zijn: Lijst met project aannames Randvoorwaarden en uitgangspunten, duidelijk omschreven. Worden in het projectplan bij de afbakening toegevoegd. Lijst […]

SISP 0.8 Volwassenheid van de organisatie.

Het is zinvol om voor het starten van een SISp project vast te stellen of de organisatie dit project wel aankan. Dit doen we met behulp van een self-assessment. Als iedere betrokkene de assessment invult en vervolgens over de antwoorden discussieert kan worden vastgesteld welk volwassenheidsniveau de organisatie per fase heeft. Daar waar de tekorten […]

Van Wim Hoogenraad op 1 november 2016 | Best practices, Methoden | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: Geen

Beveiliging elektronische informatie-uitwisseling met derden

1. Inleiding Hieronder een voorbeeld van een kader voor de beveiliging van elektronische informatie uitwisseling. In het Beleidsdocument Informatiebeveiliging wordt duidelijk welk belang van de gegevensuitwisseling met derden wordt onderkend. Informatiebeveiliging is daarom niet meer een zaak die zich beperkt tot de eigen interne bedrijfsprocessen maar zich steeds meer uitstrekt over de grenzen van de […]

SISP 0.6 Projectstart, ICT-Strategie en project opdracht

Aanleiding voor een project Voor het starten van een project is er altijd een aanleiding. Goede aanleidingen zijn: – Groei van de organisatie vraagt om meer functionaliteit en capaciteit. – De organisatie fuseert. – Het aantal bedrijfsprocessen neemt toe. – De bedrijfsprocessen worden complexer. – De huidige oplossing mist functionaliteit en rapportage mogelijkheden. – De […]

Een mobiele of responsive website?

Is jouw website al mobiel-vriendelijk? Steeds meer mensen maken gebruik van een mobiele telefoon of tablet bij het bezoeken van een website. Voor sommige van onze klanten lopen deze cijfers op tot wel 55 procent! Laat je mobiele gebruikers dus niet links liggen. Een website die geoptimaliseerd is voor mobiel gebruik is vandaag de dag […]

Op maat organiseren van Het Nieuwe Werken

Bij Het Nieuwe Werken draait alles om het “werk”, en niet bijvoorbeeld om de technologie, huisvesting of mobiliteit. Het doel is niet plaats- en tijdsonafhankelijk werken, het doel is zo effectief en efficiënt mogelijk werken. Voor sommige organisaties betekent dit weliswaar plaats- en tijdsonafhankelijk werken, voor andere juist het tegenovergestelde. Het Nieuwe Werken is echter […]

Van Pointer Networks op 11 oktober 2013 | Achtergronden, Adviezen, Best practices | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 1

Versiebeheer in een maatwerk omgeving

1. Doel versiebeheer Het doel van versie beheer is om op ieder moment de juiste versie van de programmatuur in de productieomgeving ter beschikking te hebben. en ook te houden voor herstel bij calamiteiten. Ten tweede is het bedoeld voor het bijhouden van de historie van programmatuur. Zodoende kan worden teruggevallen op voorgaande versies van […]

Informatiebeveiliging verbetert niet door een ISMS

Veel organisaties zuchten onder de last van hun informatiebeveiliging. Het Information Security Management Systeem (ISMS) is, met name bij ISO 27001 en NEN 7510, vaak de heilige graal en vergaande bureaucratie zijn dienaar. Op het gebied van information security management wordt echter helaas meestal te veel gedaan. Een eenvoudige situatie vereist een eenvoudige oplossing. Maar […]

ICT management

ICT Management omvat het adviseren en implementeren van nieuwe functies binnen uw ICT omgeving. Voorbeelden van ICT Management trajecten: Transitie tussen ERP/CMS softwaresystemen. ICT-beleidsontwikkeling, informatieanalyse, het opstellen van specificaties en implementatiebegeleiding. Data management vraagstukken. Uw bedrijf groeit en u hebt nieuwe werkplekken nodig. U wilt uw ICT professioneel beveiligen. ICT virtualisatie en migratie  naar de […]

Van administrator op 2 juli 2012 | Best practices, Organisatie | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: 4

De doe-het-zelf SEO review [checklist]

SEO Review? Kijk periodiek onder de motorkap van je website Zoals elke SEO-professional je kan vertellen, zijn er 4 elementen die van invloed zijn op de zoekmachineprestaties van je website: Techniek Sitestructuur Content Autoriteit Tot zover niets bijzonders. Deze factoren zijn al jaren bekend en worden door SEO’ers gericht beïnvloed. Ondanks het feit dat informatie […]

Social intranet: organisatiecultuur grootste uitdaging

Door Floor van Riet van Sabel Online Integratie van social media op intranet was dé trend van 2010. Maar ondanks veel geëxperimenteer, zijn er geen grote doorbraken gemeld. Sterker nog, 2011 was het jaar van de stilstand. Dit jaar willen veel organisaties investeren in interne socialmediatoepassingen. Wat kunnen ze dan het beste doen? In dit […]

Een website ontwerpen met agile design en scrum, wat heb je nodig?

Door Pieter Jongerius van Fabrique ‘Scrummen’ is een manier van agile (‘vlug en lenig’) werken. Een project wordt opgedeeld in korte ‘sprints’ waarin steeds samen met de klant wordt gewerkt aan een concreet resultaat. Wij hebben inmiddels veel ervaring opgebouwd met Scrum en andere vormen van Agile ontwerpen. In drie artikelen wil ik graag onze ervaringen […]

Van administrator op 19 maart 2012 | Adviezen, Best practices | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: 2

SISp 3.3 Request For Information (RFI)

Het verzoek om informatie (RFI)

In deze fase van het project stuurt u de leveranciers op uw longlist een korte vragenlijst. Dit wordt ook wel “Request For Information (RFI)” genoemd. De vragenlijst bevat vragen over alle musthave criteria, algemene bedrijfsinformatie over de leverancier en penetratiegraad van het software pakket in de branche.
Als het aantal geselecteerde leveranciers op de longlist erg groot is kan het raadzaam zijn om het verzamelen van informatie op te splitsen.  Is de selectie kleiner (beneden de 10 leveranciers) is het raadzaam om in het verzoek om informatie zowel de vragen van het RFI als het RFP op te nemen.

De vragenlijst

De vragenlijst die u stuurt aan de leveranciers op de longlist is voor iedereen hetzelfde, zo kunt u straks makkelijk de verschillende aanbieders vergelijken met elkaar en een gefundeerde
selectie maken.
Vragen die op de RFI minimaal beantwoord moeten worden zijn de volgende:
Hoe betrouwbaar is de leverancier? U wilt hier vragen stellen over de historie van het bedrijf, haar financiële positie, de bedrijfsgrote en hun ervaring in de branche.
Maar ook de historie van het software pakket. Hoe is het versie verloop, hoeveel pakketten zijn er in gebruik, is het mogelijk inspraak te hebben op de pakketontwikkeling, en welke referenties kunnen ze opgeven.
Welke licentiestructuur hanteren ze? Wat voor ondersteuning kunnen ze bieden? Hoe lang worden oudere versie ondersteund?

De beslissingstabel

De vragenlijst is input voor de beslissingstabel. Ieder criterium wordt voorzien van een gewicht. Datgene wat u belanrijk vindt moet het zwaarste wegen in de afweging. De musthave criteria zijn echter knock-out criteria. Als het pakket functioneel niet voldoet valt het sowieso af.
De beoordelaars mogen geen rekening houden met het gewicht maar moeten het criterium objectief waarderen. De score is het gewicht maal de waarde. Het pakket met de hoogste totaalscore is de grootste kanshebber.

RFI beslissingstabel

selectiecriterium gewicht waarde score
Kwaliteit
Functionaliteit
Integratie­­
Innovatie en technologie
Service
Continue verbetering
Partnerschap
Belang van ons voor de leverancier
Diversiteit van de leverancier
globalisering/lokalisatie
Betrouwbaarheid leverancier
Betrouwbaarheid pakket
Licentie structuur
totalen:

Selectiecriteria met voorbeeldvragen

Selectiecriteria Vragen
Kwaliteit Welke certifieringen zijn er? (ISO, QS, …)? Geef de certificaten weer.
Hoe is de certificering geborgd? Geef de auditplanning aan. Hoe worden de resultaten aan de klant meegedeeld?
Hoe is de kwaliteit van het pakket geborgd? Geef het testtraject aan. Geef het versiebeheer aan.
Functionaliteit Zijn de musthave functies in het pakket aanwezig? Geef een opsomming van de modules en hun functies.
Integratie Ken het pakket koppelingen met andere pakketten? Hoe zijn die gerealiseerd?
Is er een webversie van het packet?
Welke ontwikkelsoftware en/of productiesoftware gebruikt u?
Innovatie en technologie Liggen er exclusieve rechten/eigendomsrecht op het pakket? Omschrijf het eigendomsrecht.
Is het pakket modern en up-to-date voor de laatste technologie en regelgeving?
Welke investeringen worden voorzien op het packet?
Zijn er voldoende experts voor de ontwikkeling in de markt bekend?
Service Is er een SLA?
Worden de prestaties t.o.v. de SLA gemeten en teruggekoppeld naar de klant?
Is er een overzicht van het wijzigingsproces/-procedure? Wat is de gemiddelde hersteltijd op een systeem fout?
Is er een ingeregelde servicedesk?
Continue verbeteren Is er een programma voor continue verbetering? Omschrijf het releasebeleid.
Worden de resultaten van metingen op het gebied van productie, kwaliteit, kosten en andere factoren zichtbaar gemaakt en voorgesteld (aan personeel, klanten, …)?
Is er een actieve gebruikersgroep met inspraak op de functionaliteit?
Partnerschap Geef aan wat een partnerschap met een klant voor u betekent.
Ziet u de relatie met ons eerder als een partnership of als een klassieke klant?
Belang van ons voor de leverancier Top drie van uw klanten? Hoeveel % van uw omzet vertegenwoordigen zij?
Hoeveel % van uw omzet vertegenwoordigt onze branche?
Wat is het belang voor u van ons als klant?
Diversiteit van de leverancier Levert u alleen dit pakket of is er een gevarieerd aanbod?
Heeft u kennis van onze branche?
Wat zijn uw kernactiviteiten? Wat zijn de andere activiteiten?
Globalisatie/ lokalisatie In welk land wordt de software gemaakt?
Wat is het klantenbastand in binnen Europa? Waar in hoofdzaak?
Diversiteit van de leverancier Levert u alleen dit pakket of is er een gevarieerd aanbod?
Heeft u kennis van onze branche?
Wat zijn uw kernactiviteiten? Wat zijn de andere activiteiten?
Globalisatie/ lokalisatie In welk land wordt de software gemaakt?
Wat is het klantenbastand in binnen Europa? Waar in hoofdzaak?
Betrouwbaarheid leverancier Geef aan wat de historie van het bedrijf is.
Geef aan wat de financiële positie van het bedrijf is (omzet/winst/prognose).
Geef aan wat de bedrijfsgrote is.
Betrouwbaarheid pakket Hoe is het versie verloop van het packet?
Hoeveel pakketten zijn er in gebruik?
Geef aan welke andere organisaties als referentie voor het pakket worden opgegeven.
Licentie structuur Wat zijn de implementatie kosten?
Wat zijn de kosten per (concurrent) user?
Hoe is de kostenstructuur opgebouwd?

Procedure

Als aanbestedende partij dient u dit spel netjes en zorgvuldig te spelen. Zo mogen leveranciers niet tegen elkaar worden uitgespeeld en gelden voor iedereen dezelfde regels. Iedere leverancier krijgt dezelfde informative op dezelfde tijd. Leveranciers moeten ook de tijd krijgen om hun aanbieding voor te bereiden.


-- Printbare PDF-versie --