Adviezen

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Rapportage acceptatietest op: 2017-02-25 17:12 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Het Nieuwe Werken, een containerbegrip?

Het lijkt erop dat Het Nieuwe Weken is verworden tot een containerbegrip, een verzamelbegrip zonder scherp geformuleerde betekenis waardoor het voor de geïnteresseerde lastig is om vast te stellen wat er nou exact wordt bedoeld. En of het voor zijn situatie goed past. Het Nieuwe Werken kan inmiddels zo veel betekenen dat het eigenlijk niets […]

Van Pointer Networks op 26 juni 2013 | Achtergronden, Adviezen | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 3

Roadmap Enterprise Social Network

Als de organisatie het idee heeft opgevat om een sociaal netwerk in te zetten voor alle interne en externe communicatie, hoe ga je dat aanpakken? Pointer Networks heeft een roadmap samengesteld, in het Nederlands een plan van aanpak, welke elementen van belang zijn voor een succesvolle implementatie. Het is een soort Tom-Tom voor invoering van […]

Service is het nieuwe sales

In een online serviceomgeving regelen klanten zelf hun zaakjes. Dat bespaart geld. Toch zijn er haken en ogen: bij het managen van een klantgerichte serviceomgeving komen vaak organisatorische knelpunten kijken. Maar silo-overstijgend optimaliseren van je serviceomgeving loont de moeite. Want met een goede serviceomgeving kun je geld besparen én geld verdienen. Wat ik bedoel met […]

Van administrator op 11 juni 2012 | Achtergronden, Adviezen, ITpedia | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 1

De doe-het-zelf SEO review [checklist]

SEO Review? Kijk periodiek onder de motorkap van je website Zoals elke SEO-professional je kan vertellen, zijn er 4 elementen die van invloed zijn op de zoekmachineprestaties van je website: Techniek Sitestructuur Content Autoriteit Tot zover niets bijzonders. Deze factoren zijn al jaren bekend en worden door SEO’ers gericht beïnvloed. Ondanks het feit dat informatie […]

Een goed geplande kickoff meeting zet de toon voor een succesvol project

Uw eerste project bijeenkomst is een gelegenheid om je plan te delen om het project tot een goed einde te brengen. U dient gebruik te maken van deze eenmalige kans om de groep positief te energizen, de juiste verwachtingen te stellen en richting te geven die u zult helpen het project te voltooien op tijd en […]

10 tips om usability te borgen in agile projecten

Enige tijd geleden is een verkenning gedaan naar de impact van een agile projectaanpak op usability c.q. user experience. Een belangrijke conclusie was dat agile werken, gegeven de juiste omstandigheden, kansen biedt om op een andere manier dan gebruikelijk usability te waarborgen. Dit vergt natuurlijk wel een omschakeling van de gemiddelde user experience designer. Gelukkig wijst Jeff Patton de […]

Van administrator op 27 maart 2012 | Adviezen, Analyses, Methoden, Technieken | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: 2

Een website ontwerpen met agile design en scrum, wat heb je nodig?

Door Pieter Jongerius van Fabrique ‘Scrummen’ is een manier van agile (‘vlug en lenig’) werken. Een project wordt opgedeeld in korte ‘sprints’ waarin steeds samen met de klant wordt gewerkt aan een concreet resultaat. Wij hebben inmiddels veel ervaring opgebouwd met Scrum en andere vormen van Agile ontwerpen. In drie artikelen wil ik graag onze ervaringen […]

Van administrator op 19 maart 2012 | Adviezen, Best practices | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: 2

Programmamanagement

In dit artikel wordt er dieper ingegaan op de vraagstukken die ontstaan wanneer een organisatie meer projecten tegelijk uitvoert. Dit vraagstuk speelt zich vooral af op het vlak van de relatie tussen het (hogere) management team en de projectleiders en staat verder los van de keuze voor een watervalmodel of een cyclische projectmanagement aanpak. Coördinatie van […]

Combi`s van gesloten en open software

Door: Fred Teunissen De werelden van Microsoft en andere aanbieders van ‘gesloten’ software en die van Linux en open source applicaties staan niet meer zo lijnrecht tegenover elkaar als een tijdje geleden. Er kunnen nu bruggen worden geslagen. Door combinaties te maken van open en gesloten software kunt u twee vliegen in één klap slaan: […]

Van administrator op 27 december 2011 | Adviezen, Analyses | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: 3

Welke project keuzes maken bij offshore software development?

Offshore software development is vandaag de dag vrij normaal voor veel bedrijven. Desondanks kent het uitbesteden van softwareontwikkeling naar lagelonenlanden, zoals India en Rusland, nog steeds vele valkuilen. In het een eerder artikel heeft u kunnen lezen wanneer u wel of niet moet overgaan op offshore outsourcing. Belangrijke offshore uitgangspunten zijn: De organisatie moet inzien […]

Van administrator op 14 november 2011 | Achtergronden, Adviezen | Aanvullen?

Checklisten: 2

Voip checklist voor ICT project IP telefonie

Besparen telefoonkosten, uitbesteding telefooncentrale, gratis onderling bellen en verhuizing of nieuwbouwproject als aanleiding voor voip Veel bedrijven overwegen momenteel om over te stappen op voip, ofwel bellen en bereikbaar zijn via het internet. Onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven daadwerkelijk overgaan tot een voip implementatie in de volgende gevallen: Uitgevoerd telecommunicatie advies waarin de telecommunicatie infrastructuur […]

Van administrator op 3 oktober 2011 | Adviezen, Analyses, Best practices | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: Geen

Denial of service, verstikkingsaanval

Het uitvoeren van een denial of service aanval (of in mooi Nederlands een verstikkingsaanval) is sinds 1 september 2006 ook strafbaar. Op het belemmeren van de toegang tot of het gebruik van een systeem door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden staat maximaal 1 jaar cel of geldboete van 16.750 euro (art. […]

Hoe offshore projecten managen via CMMI

Offshore projecten en CMMI kwaliteitsmanagement systeem Offshore outsourcing van ICT ofwel uitbesteden van softwareontwikkeling naar lagelonenlanden, zoals India en Rusland is een niet te stoppen trend. Argumenten hiervoor zijn o.a. kostenbesparing en de grote faalkans bij zelfstandig opgezette ICT projecten. Hoe offshore projecten managen? Maar hoe zijn offshore projecten te managen? Hoe bewaakt men de […]

De thuiskopie in het Nederlands auteursrecht

Een kopie voor strikt eigen gebruik (een “thuiskopie”) mag altijd worden gemaakt, ook als het werk van een illegale bron afkomstig is. Op grond van artikel 16b en 16c Auteurswet 1912 mag men enkele exemplaren van een werk maken voor eigen oefening, studie of gebruik. Dit heet een thuiskopie. Een dergelijke kopie mag niet aan […]

Van Arnoud Engelfriet op 2 september 2011 | Adviezen, Definities, Juridisch | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: 1

Op maat organiseren van Het Nieuwe Werken

Bij Het Nieuwe Werken draait alles om het “werk”, en niet bijvoorbeeld om de technologie, huisvesting of mobiliteit.

Het doel is niet plaats- en tijdsonafhankelijk werken, het doel is zo effectief en efficiënt mogelijk werken. Voor sommige organisaties betekent dit weliswaar plaats- en tijdsonafhankelijk werken, voor andere juist het tegenovergestelde. Het Nieuwe Werken is echter nooit een doel op zich en zal voor elke organisatie een andere betekenis hebben.

In het zoeken naar een passend werkconcept moet een organisatie uitgaan van het werk dat ze doet, de verschillende functies die hierin te onderscheiden zijn en hoe deze zich in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen. Inzicht in deze ontwikkelingen geeft zicht op de wijze waarop dit werk zal moeten worden ondersteund.

Hoe inzicht te verkrijgen

Om een passend werkconcept goed op het netvlies te krijgen, is een plan van aanpak voor Het Nieuwe Werken onontbeerlijk. Dit helpt immers bij het verkrijgen van inzicht in de Het Nieuwe Werken-strategie van een specifieke en unieke organisatie.

De invoering van Het Nieuwe Werken zal immers veranderingen teweegbrengen in de traditionele ordening van het werk, in de relatie tussen werkgever en werknemer, maar ook in de relatie tussen werk en de ondersteuning van het werk, huisvesting en faciliteiten.

Stappenplan HNW

De organisatie van het werk en kantoorinrichting staan centraal en kan in een viertal fases worden aangepakt.

Fase 1: in kaart brengen van het eigen werkpotentieel
Meet de huidige en gewenste situatie van medewerkers op de verschillende aspecten van Het Nieuwe Werken en hun veranderingsbereidheid hiervoor. Denk hierbij aan de aansturing van medewerkers door een manager; die zal wezenlijk anders en minder vastomlijnd zijn omdat er andere samenwerkingsverbanden en relaties ontstaan: samenwerken met klanten, partners, zzp’ers, onderzoekers en mensen uit specifieke netwerken.

Fase 2: berekenen van benodigd aantal werkplekken en vierkante meter
De opvatting dat werkzaamheden in één gebouw en gedurende kantooruren dienen plaats te vinden, zijn we al lang aan het verlaten. Een meting van de bezettinggraad geeft inzicht in het huidige gebruik van ruimten en faciliteiten. Breng zorgvuldig de benodigde facilitaire ondersteuning in kaart aan de hand van persona’s en de werkelijk uitgevoerde activiteiten.

Fase 3: opstellen van een nieuw concept van werken
De informatie verkregen uit de fases 1 en 2 geeft het management en de werkgroep(en) inzicht in het formuleren van de visie en de kritische succesfactoren. De gestelde uitgangspunten worden vervolgens concreet gemaakt in een pakket van eisen (businesscase). Meerwaarde ontstaat wanneer er een goed beeld is van de organisatie, de ontwikkeling van haar werk en wanneer de vraagstukken integraal worden aangepakt vanuit een duidelijke visie op het waarom.

Fase 4: implementatie van de onderdelen van de nieuwe manier van werken
Het plan van aanpak dient te worden opgedeeld in hapklare en realistische stappen. Betrokkenheid van medewerkers is essentieel. Deze dienen te worden ondersteund door middel van coaching en trainingen. Een mindmap met meer gedetailleerde items van het plan van aanpak kan sturing geven aan het gehele implementatieproces.

Het plan van aanpak is vervat in een mindmap die gratis is te downloaden. De mindmap is gemaakt met het pakket Smartdraw en indien u daarover beschikt kunnen we de Smartdraw-versie toesturen. In andere gevallen kunnen we op verzoek aanpassingen maken.

Aad van den Kieboom

 

Pointer Networks (PNW)

 


-- Printbare PDF-versie --