Achtergronden

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Continuiteitsbeheer op: 2017-02-26 09:32 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Op maat organiseren van Het Nieuwe Werken

Bij Het Nieuwe Werken draait alles om het “werk”, en niet bijvoorbeeld om de technologie, huisvesting of mobiliteit. Het doel is niet plaats- en tijdsonafhankelijk werken, het doel is zo effectief en efficiënt mogelijk werken. Voor sommige organisaties betekent dit weliswaar plaats- en tijdsonafhankelijk werken, voor andere juist het tegenovergestelde. Het Nieuwe Werken is echter […]

Van Pointer Networks op 11 oktober 2013 | Achtergronden, Adviezen, Best practices | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 1

Het Nieuwe Werken, een containerbegrip?

Het lijkt erop dat Het Nieuwe Weken is verworden tot een containerbegrip, een verzamelbegrip zonder scherp geformuleerde betekenis waardoor het voor de geïnteresseerde lastig is om vast te stellen wat er nou exact wordt bedoeld. En of het voor zijn situatie goed past. Het Nieuwe Werken kan inmiddels zo veel betekenen dat het eigenlijk niets […]

Van Pointer Networks op 26 juni 2013 | Achtergronden, Adviezen | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 3

Informatiebeveiliging verbetert niet door een ISMS

Veel organisaties zuchten onder de last van hun informatiebeveiliging. Het Information Security Management Systeem (ISMS) is, met name bij ISO 27001 en NEN 7510, vaak de heilige graal en vergaande bureaucratie zijn dienaar. Op het gebied van information security management wordt echter helaas meestal te veel gedaan. Een eenvoudige situatie vereist een eenvoudige oplossing. Maar […]

Kwaliteitsattributen

Een kwaliteitsattribuut is een eigenschap van een functie. Het beschrijft niet de functie zelf, maar een aspect van de wijze waarop de functie zich gedraagt, en aan welke eis in dat verband wordt voldaan. Een kwaliteitsattribuut voorziet daarmee in de wens de geschiktheid en passendheid van een functie aan te geven. Kwaliteitsattributen nemen een belangrijke […]

DYA Infrastructuur Architectuurproces

Business-, informatie- en infrastructuurarchitectuur hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk het optimaal ondersteunen van de bedrijfsvoering van een organisatie. Dit kan niet zonder input van, en terugkoppeling tussen, de drie architectuurdisciplines onderling. Om tegelijkertijd doelmatig en slagvaardig op te treden binnen het architectuurproces, dienen de disciplines uit te gaan van de dynamiek en structuren die aan […]

Service is het nieuwe sales

In een online serviceomgeving regelen klanten zelf hun zaakjes. Dat bespaart geld. Toch zijn er haken en ogen: bij het managen van een klantgerichte serviceomgeving komen vaak organisatorische knelpunten kijken. Maar silo-overstijgend optimaliseren van je serviceomgeving loont de moeite. Want met een goede serviceomgeving kun je geld besparen én geld verdienen. Wat ik bedoel met […]

Van administrator op 11 juni 2012 | Achtergronden, Adviezen, ITpedia | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 1

Juridisch webdesign

Een goede webdesigner moet niet alleen weten welke HTML codes hij kan gebruiken en of zijn website wel snel genoeg laadt. Hij moet ook rekening houden met rechten van anderen. Bij het ontwerpen van een site kan niet zomaar alles gebruikt worden. Het is niet toegestaan om andermans tekst, plaatjes, muziek of scripts over te […]

Volwassenheidsniveau van een organisatie

De mate van volwassenheid van een organisatie bepaald in grote lijnen de wijze waarop met informatiebeveiliging wordt omgegaan in het algemeen, en binnen projecten in het bijzonder. Er zijn meerdere aspecten die bepalen hoe een project aangepakt moet worden. Deze aspecten geven tezamen een duidelijk beeld van het volwassenheidsniveau van een organisatie, en worden aangeduid […]

Top 11 van de grootste vertragers van ICT projecten

In dit artikel staan de 11 grootste factoren van vertraging van projecten beschreven. Voor een uitgebreide analyse van deze en andere vertragingsfactoren zie McConnell en Goldratt (McConnell, 1996, Goldratt, 2002). Functionaliteitenaanwas Functionaliteiten aanwas is het fenomeen dat naarmate het project vordert, er steeds nieuwe functionaliteiten bij bedacht en gevraagd worden. Hierdoor komt de software nooit […]

Van administrator op 13 februari 2012 | Achtergronden, Analyses, Knelpunten | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 3

De business bepaalt de ict-strategie

‘Zij die goed zijn in de uitvoering van een strategie’, schreef de Chinese filosoof Sun Tzu, ‘buigen de strategieën van anderen probleemloos om.’ Dit fundamentele principe verklaart mede waarom sommige CIO’s meer succes hebben dan anderen in het uitvoeren van strategie. De tijden dat de ict-afdeling het monopolie had op de ict van de organisatie […]

Van administrator op 12 december 2011 | Achtergronden, Analyses | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 3

Verzekeringsclaims verifieren middels Facebook

Verzekeraars maken gebruik van sociale media om te kijken of mensen die schade hebben, de boel niet oplichten. Dat meldde RTL Nieuws. Men verwijst naar de Telegraaf, dat meldt over een verzekerde wiens autoverzekering stopgezet zou worden, omdat hij mee zou hebben gedaan aan straatraces. En, voor mij opmerkelijk, dat meldt dat het Cbp dit […]

Welke project keuzes maken bij offshore software development?

Offshore software development is vandaag de dag vrij normaal voor veel bedrijven. Desondanks kent het uitbesteden van softwareontwikkeling naar lagelonenlanden, zoals India en Rusland, nog steeds vele valkuilen. In het een eerder artikel heeft u kunnen lezen wanneer u wel of niet moet overgaan op offshore outsourcing. Belangrijke offshore uitgangspunten zijn: De organisatie moet inzien […]

Van administrator op 14 november 2011 | Achtergronden, Adviezen | Aanvullen?

Checklisten: 2

Cloud Computing

Cloud computing. Tegenwoordig wordt er veel over geschreven en gesproken door leidinggevenden in de IT-sector en de bedrijfswereld, IT-analisten en anderen. Sommigen vinden het een ontwrichtende trend die een nieuwe fase inluidt in de evolutie van het internet. Voor anderen is het gewoon een hype, omdat het gebruikmaakt van al lang bestaande IT-technologieën. Maar wat […]

Van administrator op 31 oktober 2011 | Achtergronden, Definities | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: 3

Offshore software ontwikkeling: plan van aanpak IT / ICT outsourcing

Offshore outsourcing en conversie software? beter organiseren Offshore ICT uitbesteden?  vereist deskundige begeleiding Elk bedrijf kan offshore software uitbesteden, maar alleen een goed geleid bedrijf kan ICT uitbestedent snel en doelgericht doen. Bij slecht georganiseerde bedrijven kan offshore ICT uitbesteden de problemen bij conversie software alleen maar uitvergroten. Tegelijk bewijst de praktijk dat men niet mag […]


Definities en kenmerken van Cloud

Definitie van cloud

Cloud is een verzamelnaam voor technieken die een zekere mate van gemeenschappelijk gebruik van I of IT, geredeneerd vanuit het perspectief van de individuele eindgebruiker, ondersteunen. Strikt genomen is de techniek dan ook niet zo nieuw – het gebruik van een gemeenschappelijke printer of schijf valt ook al onder de definitie.

Verschillende inhoud van cloud-services

•Infrastructure as a service – IAAS:

gemeenschappelijk gebruik van hardware. Bijvoorbeeld computers, printers, schijven, netwerkvoorzieningen.

• Platform as a service – PAAS:

algemene voorzieningen waar de eindgebruiker zijn eigen applicaties op kan draaien. Bijvoorbeeld operating systeem, database management systeem.

• Software as a service – SAAS:

de meest vergaande vorm, waar ook de applicaties in de cloud staan.

Toepassingsmodellen van cloud

• Private cloud: de gedeelde resource (bijvoorbeeld de printer of een applicatie) is alleen binnen de eigen organisatie beschikbaar;

• Public cloud: iedereen kan gebruik maken van de voorziening (bijvoorbeeld Google docs of Office 365);

• Community cloud: een toepassing voor een beperkte groep gebruikers (bijvoorbeeld klanten van een bepaalde leverancier);

• Hybride cloud: een mengvorm van de bovenstaande drie vormen.

Kenmerken van cloud

1. Rapid elasticity– de gebruiker kan indien nodig snel extra capaciteit bij- en afschakelen, al naar gelang de behoefte. Hiermee voorkomt men dat voorzieningen constant gedimensioneerd zijn op de hoogste behoeftepiek.

2. Broad network access– de gebruiker kan overal bij de resource – bij een private cloud op alle werkstation in het bedrijf, bij een public cloud zelfs op elke PC met internettoegang.

3. Resource pooling – doordat niet alle gebruikers tegelijkertijd de resources nodig hebben, is het mogelijk om dezelfde resource voor meerdere gebruikers te benutten.

4. Measured service– omdat de gebruiker de resource niet hoeft te kopen maar alleen capaciteit afneemt, is het mogelijk om de kosten te relateren aan het gebruik.

5. On-demand self-service – de gebruiker kan direct bepaalde capaciteit afnemen. Er is geen sprake van lange levertijden of opzegtermijnen.


-- Printbare PDF-versie --