ITpedia checklist.

Checklist:      Exploitatie en auditing
Nr. A70109 Organiseer Exploitatie en beheer
Organisatie gebruikersparticipatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
12623Is de gebruikerorganisatie nauw betrokken bij de opzet van de helpdesk?
21318Is in de onderhoudsfase bekend hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn?
31319Is in de onderhoudsfase bekend hoe de rapportagelijnen zijn?
42244Is er een functionaris die specifiek met beveiliging belast is?
5520Heeft het computercentrum een helpdesk-organisatie opgezet waar de gebruikers met hun vragen terecht kunnen?
63165Is het beleid er opgericht om het beheer van de informatiesystemen, in het kader van decentralisatie bij de gebruiker neer te leggen?
7601Is er een aparte stuurgroep voor de coordinatie van releases?
81359Kunnen decentrale printers met een minimale inspanning door de gebruikers zelf worden bediend?
92530Worden niet geautoriseerde gebruikers door het systeem op de hoogte gesteld tot welke personen ze zich moeten wenden voor een autorisatie?
102459Kunnen de gebruikers met hun vragen bij de applicatiebeheerder terecht?
112636Kent de organisatie een pool van gebruikers met specifieke pakketkennis die als vraagbaak dienen bij verschillende pakketten?
12432Heeft het computercentrum duidelijk aangegeven aan de gebruiker hoe de ondersteuning organisatorisch geregeld is?
13437Heeft het computercentrum duidelijk aangegeven wie voor de gebruiker de contactpersonen zijn binnen de organisatie?
143127Is een goede verdeling van verantwoordelijkheden gemaakt tussen het computercentrum en de gebruikersorganisatie?
15512Worden op de gebruikersbijeenkomsten gastsprekers met verstand van zaken uitgenodigd?
161872Is de bezetting binnen de organisatie voldoende om de gestelde taken uit te kunnen voeren?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Selectie fout!