ITpedia checklist.

Checklist:      Ontwerp
Nr. A40501 Ontwikkel mens/machine interfaces
Ontwikkel schermafhandeling

Nr.IDVraagFout                             Goed
193Is de applicatie op een normale wijze te verlaten?
2683Ligt de plaats waar de (fout)meldingen op het scherm moeten komen vast?
33399Kan de gebruiker het venster naar eigen smaak inrichten?
4275Komt de omschrijving van een applicatie op het menu overeen met de omschrijving op het scherm van de applicatie?
5385Is het versie/release-nummer van het product altijd duidelijk zichtbaar, zodat bekend is welke versie beoordeeld wordt?
6909Worden bij het wisselen van schermen de reeds bekende variabelen, van toepassing op het volgscherm meegenomen?
7910Wordt bij het wisselen van schermen, met de reeds bekende sleutel de gegevens voor het volgscherm ingelezen?
8951Zijn de schermen voor zowel ervaren als onervaren gebruikers geschikt te maken?
9952Kan de gebruiker zelf default waarden waarmee de schermen moeten opkomen opvoeren?
10953Kan de gebruiker zelf de default waarden waarmee de schermen opkomen wijzigen?
11905Wordt de uitvoer bij voorkeur grafisch in plaats van met tekst weergegeven?
12906Vindt de invoer bij voorkeur op de meest natuurlijke wijze plaats?
13955Is er een logische opbouw in de keuzemogelijkheden op het scherm, zodat de gebruiker zijn keuze snel kan bepalen?
14962Kan de gebruiker zelf functies aan nog ongebruikte functietoetsen toekennen, zodat zijn werk door bv een macro vergemakkelijkt wordt?
15968Is voorkomen dat gebruikers voor een onverwachte situatie komen te staan a.g.v. een verkeerde (functie)toetskeuze of muisklik?
16760Is het gebruik van de functietoetsen, gekozen voor de verschillende functies volgens de binnen de organisatie geldende standaard?
17942Is het gebruik van geluid bij het scherm alleen daar toegepast waar het een functie heeft?
18943Zijn de geluiden van het scherm door de gebruiker naar eigen inzicht te wijzigen?
191091Kan de naamgeving van de rubrieken op de schermen en lijsten d.m.v. wijziging in de datadictionary aangepast worden?
201092Kan de indeling van schermen en lijsten door de gebruiker naar eigen inzicht aangepast worden?
21774Liggen de "gevaarlijke" functietoets keuzes niet te dicht bij veel gebruikte functietoets keuzes?
22911Zijn de toetscombinaties, die voor het activeren van een functie nodig zijn ook voor ervaren gebruikers eenvoudig in te drukken?
23235Zijn systeem- en foutmeldingen altijd in dezelfde taal gemeld als de taal gebruikt in het systeem?
24394Blijven gegevens die verborgen moeten blijven, zoals het password voor de gebruikers onzichtbaar?
25736Is de schermafhandeling zo gekozen dat het maken van fouten door de gebruiker vermeden wordt?
26245Als er geen fouten tijdens het mutatieproces zijn gesignaleerd, wordt dan gemeld dat het proces goed verlopen is?
27907Vinden dialogen met het systeem op de meest natuurlijke wijze plaats?
28958Wordt er gewaarschuwd als bij beeindiging van het programma de gegevens nog niet zijn opgeslagen?
29974Is in het ontwerp aangegeven in hoeverre voor de totstandkoming van het ontwerp gebruik gemaakt is van prototyping?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Selectie fout!