ITpedia checklist.

Checklist:      Informatie analyse
Nr. A3050203 Specificeer benodigde faciliteiten
Selectie standaard softwarepakket
Aansluiting gebruikersorganisatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
1127Is er een speciaal testteam geformeerd dat aan de testwerkgroep of de projectgroep rapporteerd?
21031Kunnen maatwerk aanpassingen aan het pakket uitgevoerd worden, zodat een naadloze aansluiting op de organisatie mogelijk is?
32241Wordt van meerdere pakketten een workshop georganiseerd waarin de eigen omstandigheden worden nagespeeld?
41111Is er een gebruikersgroep waar veel kennis van het pakket beschikbaar is?
51112Biedt de oplossing de gebruiker een groeipad, waarbij de functionaliteit uitgebreid kan worden?
61114Is de personeelsbezetting van de gebruikersorganisatie voldoende groot om het systeem in te voeren?
71119Is aangegeven hoe het veranderingsproces in de organisatie begeleid moet worden?
81133Heeft u het systeem in een vergelijkbare organisatie in werking gezien?
9129Zijn de gebruikers in het testteam tevens aangewezen om het systeem binnen de organisatie te promoten?
101069Is de periode waarin het systeem daadwerkelijk operationeel wordt correct door het management geschat?
111082Is het systeem flexibel genoeg om een veranderende organisatie te volgen?
121364Wordt de organisatie voor het kiezen van een pakket eerst d.m.v. een cursus bekend gemaakt met de verschillende technieken die worden toegepast?
131115Is voorzien in standaard procedures voor de invoering van het systeem?
143035Past het pakket binnen het bestaande beveiligingssysteem?
153034Is bekend hoeveel gebruikers gelijktijdig met het pakket kunnen werken?
16789Sluiten de functies van de toepassing aan op de werkzaamheden binnen de organisatie?
17877Is het uitdraaien van onhanteerbaar dikke lijsten zoveel mogelijk voorkomen?
181452Is men er zich van bewust dat door de invoering van de applicatie de gebruiker zijn werkwijze zal moeten aanpassen?
191876Is in het rapport aangegeven hoeveel gebruikers te gelijkertijd van het systeem gebruik kunnen maken?
202480Is het mogelijk om afwijkende programmatuur en apparatuur naast de organisatie-standaard in te voeren?
211990Sluiten de systeemfuncties aan bij de natuurlijke evolutie van taken?
22676Zijn afzonderlijke taken van de gebruiker als gescheiden functies in het informatiesysteem opgenomen?
231747Zijn de gebruikers voldoende bekwaam om de technische mogelijkheden van het systeem volledig te benutten?
24607Is er een procedure waarmee geconstateerde fouten in het informatiesysteem zo snel mogelijk hersteld kunnen worden?
251036Is het maatwerk zodanig opgezet dat aansluiting met nieuwe releases van andere modules gewaarborgd is?
261033Wordt geen inbreuk gedaan op het eigendomsrecht van de leveranciers als de gebruiker zelf aanpassingen op het pakket uitvoerd?
271126Is voorkomen dat de auteursrechten door de installatie van het pakket worden overschreden?
282127Is het systeem goed te integreren met andere reeds eerder ontwikkelde systemen?
292790Beschikt de organisatie over een catalogus van software pakketten die als standaard gekozen zijn waaruit de gebruiker kan kiezen?
301116Is duidelijk wat de mate van ingrijpendheid is van het gebruik van het systeem?
311117Is duidelijk wat de mate van ingrijpendheid is t.a.v. het werken met het systeem?
321118Is duidelijk wat de mate van ingrijpendheid is t.a.v. het samenwerken van de gebruikers van het systeem?
331042Is starheid in het pakket voorkomen, zodat in de toekomst voor een andere opzet van de organisatie gekozen kan worden?
34342Blijkt dat het gekozen systeem de meest optimale oplossing van het oorspronkelijke probleem is?
35343Is gebleken dat het opgeleverde systeem goed bruikbaar is in de organisatie waarvoor het bedoeld is?
36887Voldoet het systeem aan de wettelijke voorschriften inzake openbaarmaking en overlegging van gegevens?
373050Ligt de uiteindelijke eind keuze voor het systeem bij de directie?
381264Is het tempo van aanpassingen van het systeem in overeenstemming met het tempo van de aanpassingen waar de organisatie behoefte aan heeft?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Selectie fout!