SISp 3.3 Request For Information (RFI)

Het verzoek om informatie (RFI)

In deze fase van het project stuurt u de leveranciers op uw longlist een korte vragenlijst. Dit wordt ook wel “Request For Information (RFI)” genoemd. De vragenlijst bevat vragen over alle musthave criteria, algemene bedrijfsinformatie over de leverancier en penetratiegraad van het software pakket in de branche.
Als het aantal geselecteerde leveranciers op de longlist erg groot is kan het raadzaam zijn om het verzamelen van informatie op te splitsen.  Is de selectie kleiner (beneden de 10 leveranciers) is het raadzaam om in het verzoek om informatie zowel de vragen van het RFI als het RFP op te nemen.

De vragenlijst

De vragenlijst die u stuurt aan de leveranciers op de longlist is voor iedereen hetzelfde, zo kunt u straks makkelijk de verschillende aanbieders vergelijken met elkaar en een gefundeerde
selectie maken.
Vragen die op de RFI minimaal beantwoord moeten worden zijn de volgende:
Hoe betrouwbaar is de leverancier? U wilt hier vragen stellen over de historie van het bedrijf, haar financiële positie, de bedrijfsgrote en hun ervaring in de branche.
Maar ook de historie van het software pakket. Hoe is het versie verloop, hoeveel pakketten zijn er in gebruik, is het mogelijk inspraak te hebben op de pakketontwikkeling, en welke referenties kunnen ze opgeven.
Welke licentiestructuur hanteren ze? Wat voor ondersteuning kunnen ze bieden? Hoe lang worden oudere versie ondersteund?

De beslissingstabel

De vragenlijst is input voor de beslissingstabel. Ieder criterium wordt voorzien van een gewicht. Datgene wat u belanrijk vindt moet het zwaarste wegen in de afweging. De musthave criteria zijn echter knock-out criteria. Als het pakket functioneel niet voldoet valt het sowieso af.
De beoordelaars mogen geen rekening houden met het gewicht maar moeten het criterium objectief waarderen. De score is het gewicht maal de waarde. Het pakket met de hoogste totaalscore is de grootste kanshebber.

RFI beslissingstabel

selectiecriterium gewicht waarde score
Kwaliteit
Functionaliteit
Integratie­­
Innovatie en technologie
Service
Continue verbetering
Partnerschap
Belang van ons voor de leverancier
Diversiteit van de leverancier
globalisering/lokalisatie
Betrouwbaarheid leverancier
Betrouwbaarheid pakket
Licentie structuur
totalen:

Selectiecriteria met voorbeeldvragen

Selectiecriteria Vragen
Kwaliteit Welke certifieringen zijn er? (ISO, QS, …)? Geef de certificaten weer.
Hoe is de certificering geborgd? Geef de auditplanning aan. Hoe worden de resultaten aan de klant meegedeeld?
Hoe is de kwaliteit van het pakket geborgd? Geef het testtraject aan. Geef het versiebeheer aan.
Functionaliteit Zijn de musthave functies in het pakket aanwezig? Geef een opsomming van de modules en hun functies.
Integratie Ken het pakket koppelingen met andere pakketten? Hoe zijn die gerealiseerd?
Is er een webversie van het packet?
Welke ontwikkelsoftware en/of productiesoftware gebruikt u?
Innovatie en technologie Liggen er exclusieve rechten/eigendomsrecht op het pakket? Omschrijf het eigendomsrecht.
Is het pakket modern en up-to-date voor de laatste technologie en regelgeving?
Welke investeringen worden voorzien op het packet?
Zijn er voldoende experts voor de ontwikkeling in de markt bekend?
Service Is er een SLA?
Worden de prestaties t.o.v. de SLA gemeten en teruggekoppeld naar de klant?
Is er een overzicht van het wijzigingsproces/-procedure? Wat is de gemiddelde hersteltijd op een systeem fout?
Is er een ingeregelde servicedesk?
Continue verbeteren Is er een programma voor continue verbetering? Omschrijf het releasebeleid.
Worden de resultaten van metingen op het gebied van productie, kwaliteit, kosten en andere factoren zichtbaar gemaakt en voorgesteld (aan personeel, klanten, …)?
Is er een actieve gebruikersgroep met inspraak op de functionaliteit?
Partnerschap Geef aan wat een partnerschap met een klant voor u betekent.
Ziet u de relatie met ons eerder als een partnership of als een klassieke klant?
Belang van ons voor de leverancier Top drie van uw klanten? Hoeveel % van uw omzet vertegenwoordigen zij?
Hoeveel % van uw omzet vertegenwoordigt onze branche?
Wat is het belang voor u van ons als klant?
Diversiteit van de leverancier Levert u alleen dit pakket of is er een gevarieerd aanbod?
Heeft u kennis van onze branche?
Wat zijn uw kernactiviteiten? Wat zijn de andere activiteiten?
Globalisatie/ lokalisatie In welk land wordt de software gemaakt?
Wat is het klantenbastand in binnen Europa? Waar in hoofdzaak?
Diversiteit van de leverancier Levert u alleen dit pakket of is er een gevarieerd aanbod?
Heeft u kennis van onze branche?
Wat zijn uw kernactiviteiten? Wat zijn de andere activiteiten?
Globalisatie/ lokalisatie In welk land wordt de software gemaakt?
Wat is het klantenbastand in binnen Europa? Waar in hoofdzaak?
Betrouwbaarheid leverancier Geef aan wat de historie van het bedrijf is.
Geef aan wat de financiële positie van het bedrijf is (omzet/winst/prognose).
Geef aan wat de bedrijfsgrote is.
Betrouwbaarheid pakket Hoe is het versie verloop van het packet?
Hoeveel pakketten zijn er in gebruik?
Geef aan welke andere organisaties als referentie voor het pakket worden opgegeven.
Licentie structuur Wat zijn de implementatie kosten?
Wat zijn de kosten per (concurrent) user?
Hoe is de kostenstructuur opgebouwd?

Procedure

Als aanbestedende partij dient u dit spel netjes en zorgvuldig te spelen. Zo mogen leveranciers niet tegen elkaar worden uitgespeeld en gelden voor iedereen dezelfde regels. Iedere leverancier krijgt dezelfde informative op dezelfde tijd. Leveranciers moeten ook de tijd krijgen om hun aanbieding voor te bereiden.

Boeken over dit onderwerp

Fedora 5 and Red Hat Enterpise Linux 4 Bible

Auteur: Christopher Negus
Met Fedora Core 5 haalt u de laatste Linux technologie in huis. Laat Fedora Core 5 live draaien (geen installatie vereist), installeer het naar uw harddisk en wanneer u hiermee klaar bent voegt u honderden extra Fedora pakketten toe. U vindt alles op de bijgevoegde DVD en twee CD-ROMS in dit boek.
Europrijs: 31,99
Bestellen

Oracle PL/SQL Best Practices 2nd Edition

Auteur: Steven Feuerstein
Oracle PL/SQL Best Practices vat het beste van PL/SQL samen in negen belangrijke categorieën: algemene PL/SQL applicatie ontwikkeling; programmeer standaarden; testen van programm’s, opsporen, debuggen; variabelen en datastructuren; logic control; fout behandeling; het gebruik van SQL in PL/SQL; bouw procedures, functies, pakketten, triggers; en algemene programmaprestaties.
Europrijs: 29,99
Bestellen

Meer boeken over Oracle software vinden.


-- Printbare PDF-versie --


Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar