SISp 3.2 Longlist kandidaat pakketten

Als de requirements goed geprioriteerd zijn moeten ze nu een beeld geven van de belangrijkste eigenschappen die het te selecteren pakket moet hebben. Met deze informatie gaat u op zoek naar pakketten die waarschijnlijk deze eigenschappen bezitten.
Een aantal bronnen om kandidaat pakketten te vinden zijn:

Bronnen voor de longlist

* zusterorganisaties / collega bedrijven

Deze organisaties hebben vergelijkbare bedrijfsprocessen en gebruiken mogelijk de software die u zoekt. Als ze u niet als concurrent zien willen waarschijn ook inzage geven in de performance van de organisatie en wat het pakket daar aan bijdraagt.

* uw zakelijk adviseurs

Denk hierbij aan accountmanagers van leveranciers, de accountant en business consultants. Zij komen bij heel veel bedrijven over de vloer en hebben een goed beeld van de software die daar wordt gebruikt.

* uw brancheorganisatie

Een wat grotere brancheorganisatie heeft hier waarschijnlijk speciaal mensen voor in dienst. Zij adviseren hun leden om zo de branche op een hoger peil te brengen. Uw succes is goed voor de branche als geheel.

* uw medewerkers

In veel branches wisselen medewerkers geregeld van werkgever. Zij hebben dus gezien hoe vraagstukken elders worden aangepakt. Sterker nog, ze weten ook waar en waarom het fout liep. Waardevolle kennis die gebruikt kan worden.

* uw huidige automatiseringsleverancier

Als hij u tenminste als klant wil houden. Ook hardware en netwerk leveranciers zijn vaak op de hoogte van welke software bij bepaalde bedrijven wordt toegepast. In veel gevallen moet de ICT infrastructuur door hen worden aangepast om de software draaiend te krijgen. Zij kennen de technische valkuilen en voetangels van de verschillende pakketten wel.

* bezoek beurzen en seminars

De plek om nieuwe klanten zoals u binnen te hengelen. Softwarepakketten worden werkend gedemonstreerd en er is gelegenheid om vragen te stellen.

* raadpleeg vakbladen

Soms zijn implementaties zo succesvol dat leveranciers en klanten elkaar in de armen vallen en van de daken schreeuwen hoe goed het allemaal is. Beide staan dan lachend in de bladen met een mooi verhaal hoe het allemaal gelopen is. Tussen de regels door wordt dan wel duidelijk hoe de organisatie ww daadwerkelijk is.

* zoek op internet

Veel softwarepakketten worden online aangeboden. Zo probeert de leverancier aandacht te trekken voor het pakket. In veel gevallen kan je een demo gebruiker aanmaken en zelf ervaren hoe het pakket werkt. Daarnaast is vaak veel ander materiaal over het pakket online beschikbaar.

Leg op deze manier een lijst (de longlist) aan van pakketten en leveranciers die voldoen aan de musthave criteria. Dit zijn de belangrijkste eisen waaraan de leverancier en het softwarepakket perse moeten voldoen om in aanmerking te komen. Andere functionele eisen zijn in dit stadium in principe niet doorslaggevend. Er wordt impliciet van uitgegaan dat de meest gangbare pakketten alle benodigde basisfuncties ondersteunen.
In dit stadium spelen criteria zoals de ondersteuning door de leverancier, de continuïteit, de technologie, de prijs, etc. een grotere rol.

Boeken over dit onderwerp

Fedora 5 and Red Hat Enterpise Linux 4 Bible

Auteur: Christopher Negus
Met Fedora Core 5 haalt u de laatste Linux technologie in huis. Laat Fedora Core 5 live draaien (geen installatie vereist), installeer het naar uw harddisk en wanneer u hiermee klaar bent voegt u honderden extra Fedora pakketten toe. U vindt alles op de bijgevoegde DVD en twee CD-ROMS in dit boek.
Europrijs: 31,99
Bestellen

Oracle PL/SQL Best Practices 2nd Edition

Auteur: Steven Feuerstein
Oracle PL/SQL Best Practices vat het beste van PL/SQL samen in negen belangrijke categorieën: algemene PL/SQL applicatie ontwikkeling; programmeer standaarden; testen van programm’s, opsporen, debuggen; variabelen en datastructuren; logic control; fout behandeling; het gebruik van SQL in PL/SQL; bouw procedures, functies, pakketten, triggers; en algemene programmaprestaties.
Europrijs: 29,99
Bestellen

Meer boeken over Oracle software vinden.


-- Printbare PDF-versie --


Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar