SISp 2.5 Vaststellen requirements valkuilen en samenvatting

Valkuilen requirements

* Gebruikers begrijpen niet wat ze willen of kunnen dat niet goed onder woorden brengen.
* Gebruikers willen niet toezeggen dat de geschreven requirements juist zijn.
* Gebruikers eisen nieuwe requirements als de kosten en uitvoering al vast staan.
* Communicatie met de gebruikers verloopt traag.
* Gebruikers nemen vaak niet deel aan de recensie.
* Gebruikers zijn technisch niet bekwaam.
* Gebruikers begrijpen het software selectieproces niet.
* Analisten zijn eigenwijs en denken het beter te weten dan de gebruikers.
* Analisten denken na mij de zondvloed en zijn buiten beeld als de selectie van het pakket plaatsvindt.
* Analisten doen niet hun best om de gebruiker te begrijpen en vragen niet verder door.
* De scope van het project is te groot waardoor te veel requirements worden vastgesteld.
* De scope van het project is te klein waardoor noodzakelijke requirements ontbreken.

Samenvatting

Het zorgvuldig in beeld brengen van de wensen en eisen die aan een pakket gesteld gaan worden is een belangrijke succesfactor voor het hele project. Neem de tijd hiervoor.
De belangrijkste basis ingrediënten voor een pakketselectie traject zijn; business requirements, user requirements, software requirements (functionele en niet functionele) en de randvoorwaarden.
De activiteiten binnen deze fase; verzamel eerder vastgelegde informatie, structureer deze, vul aan en specificeer, check op consistentie, volledigheid, juistheid, prioriteit en haalbaarheid. Evalueer zowel het proces als de uitkomsten.
Communiceer door middel van de opgeleverde producten met de relevante stakeholders.
Zorg dat iedereen zich committeert aan de mijlpaalproducten.


-- Printbare PDF-versie --


Auteur: Wim Hoogenraad op 6 februari 2017
Categorie: Methoden
Tags:, ,
Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen

Geef een aanvulling

Je moet ingelogd zijn om een aanvulling te geven.

Laatste artikelen