SISp 2.4 Mijlpaalproducten Requirements analyse en Best practices

Mijlpaalproducten requirements

 1. Document met Business requirements
  Overzicht met doelstellingen van de opdrachtgever. SMART gepresenteerd.
 2. Document met User  requirements
  Een overzicht met gebruikerseisen.
 3. Document met Software  requirements
  Een verder uitwerking van de gebruikerseisen opgesplitst in opgesplitst in functionele en niet functionele eisen.
 4. Document Randvoorwaarden
  Een technisch kader waarbinnen de software moet kunnen draaien.
 5. Overzicht stakeholders
  Hier worden alle betrokkenen beschreven met hun contactgegevens en hun rol binnen en buiten het project.

Bestpractices

Bestpractice 1
– Het is ondoenlijk om een volledige en complete wensen en eisenlijst te hebben, het streven is zo volledig mogelijk te zijn.  Tijd en geld zijn echter gelimiteerd. Wees je wel bewust dat je niet complete bent.
Bestpractice 2
– Documenteer!  In de volgende fases van deze methode kunnen de eisen wijzigen en bijgesteld worden. Motiveer en documenteer deze zorgvuldig. Later moet je kunnen verklaren waarom je uit de planning of het budget bent gelopen. Mogelijk is goedkeuring van de projectgroep of opdrachtgever nodig
Bestpractice 3
– Betrek zoveel mogelijk belanghebbende bij het opstellen van de requirements en zorg dat de stakeholders die je interviewt zich voldoende hebben ingelezen in het project en de doelstellingen. Zo creeër je een breed draagvlak voor het pakket en de slagingskansen voor het project vergroten.
Bestpractice 4
Stel dezelfde vragen aan verschillende belanghebbende met steeds andere formuleringen, om een zo breed mogelijk beeld te krijgen.


-- Printbare PDF-versie --


Auteur: Wim Hoogenraad op 1 februari 2017
Categorie: Best practices, Methoden
Tags:, ,
Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen

Geef een aanvulling

Je moet ingelogd zijn om een aanvulling te geven.

Laatste artikelen