SISp 1.4 Mijlpaalproducten inrichten projectmanagement

sispMijlpaalproducten SISp 1

Uit de activiteiten van fase SISp 1 volgen een aantal mijlpaal producten. Het belangrijkste mijlpaalproduct is het Projectplan. Samen met de andere projecten wordt het project officieel gestart. De mijlpaalproducten van SISp 1 zijn:

Lijst met project aannames

Randvoorwaarden en uitgangspunten, duidelijk omschreven. Worden in het projectplan bij de afbakening toegevoegd.

Lijst met succesfactoren project

Hierin wordt beschreven welke factoren bijdragen aan het slagen van het project.

Risico analyse project

Afhankelijk van de projectgrootte zal dit een korte lijst zijn met benoemde risico’s en eventuele maatregelen of een uitgebreide risicoanalyse die zich richt op de oplossingsrichting.

Projectplan invoeren standaard software

Het projectplan is het belangrijkste document van de projectgroep. Dit bevat minimaal de volgende inhoud:
– Opdracht formulering  en opdrachtgever
– Doelstelling en resultaat
– De projectorganisatie / teams /taakverdeling
– Fasering van het project / mijlpalen per fase
– Afbakening /scope
– Resources & planning
– Reviewers
– Communicatieplan
– Projectnaam

Bestpractices

Bij het opstellen van de mijlpaalproducten kan gebruik worden gemaakt van een aantal bestpractices voor deze fase.

Bestpractice 1
Maak een lijst met alle namen van teamleden met daarbij de afdelingsnaam, het team, de taak binnen het project, hun fysieke locatie, telefoonnummer en e-mailadres. Deze lijst wordt onder alle betrokkenen verspreid.
Bestpractice 2
Veel tijd is te besparen door alvast vooraf de taken, verantwoordelijkheden en tijdschema’s van het projectplan uit te delen. Terugkoppeling in een vroeg stadium helpt bij het vaststellen van de juiste middelen, bij het opsporen van risico’s en het bepalen van de juiste tijdslijnen van de planning.
Bestpractice 3
Tot de validatie is het concept projectplan een goed kennisdocument. Als de validatie heeft plaatsgevonden, hebben alle teamleden ingestemd en zijn de  verantwoordelijkheden verdeeld.
Bestpractice 4
Voor het schatten van de benodigde tijd kan eerst naar de afzonderlijke fases worden gekeken die daarna bij elkaar worden opgeteld. Voor het maken van de kostenschatting en de planning kan een vuistregel worden toegepast. Deze vuistregel geeft de verhouding tussen de verschillende fases aan. SISp1=5%, SISp2=8%, SISp3=12%, SISp4=40%, SISp5=20% en SISp6=15% van de tijd.
Bestpractice 5
Creëer speling tussen de fases bij het opstellen van de planning. Er is dan voldoende tijd om de mijlpaalproducten te valideren en de volgende fase te organiseren. De overgang tussen de fases zal hierdoor soepeler verlopen.

Boeken over dit onderwerp

PMC Compact

Auteur: Jo Bos
Vele malen kwam het verzoek om de belangrijkste principes en werkvormen van de methode Projectmatig Creeëren in een compacte uitgave samen te brengen. In ‘PMC Compact’, een handzame gids voor projectmanagers, opdrachtgevers en teamleden, vindt u de werkvormen van Projectmatig Creëren in overzichtelijke stappen uitgelegd, voorzien van veel tips uit de praktijk.
Europrijs: 18,95
Bestellen

Als ik je een advies mag geven

Auteur: Ab van Urk
In dit boek leer je niets over projectmanagement, gespreksvaardigheden of adviesstrategieën. Dit boek beschrijft iets veel belangrijkers: de ongeschreven regels van het vak.
Europrijs: 16,5
Bestellen

Meer boeken over project organisatie vinden.


-- Printbare PDF-versie --


Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar