SISP 1.1 Inrichten projectmanagement

sispInleiding Projectmanagement

Om een selectie en implementatie project succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat het er een projectteam wordt samengesteld, een duidelijk doel wordt omschreven en een werkwijze wordt beschreven. Een project wordt hiermee beheersbaar en inzichtelijk.
De SISp methode gaat ervan uit dat er projectmatig wordt gewerkt. In de eerste fase wordt aandacht besteed aan het projectmanagement.

sisp1fasering

Wat houdt projectmatig werken in?

Een projectmatige aanpak kenmerkt zich als volgt:
1. Er is een projectorganisatie.
Om het project te kunnen uitvoeren wordt een aparte organisatie samengesteld, de zogenaamde projectorganisatie.
2. Er is een projectopdracht.
Er is een duidelijk afspraak over het eindproduct. Alle betrokkenen weten wat er van hen wordt verwacht.
3. Fases worden beschreven.
De opdracht wordt opgesplitst in een aantal kleinere opdrachten (fases/deelprojecten). Als  een fase / deelproject is afgerond en goedgekeurd, start de volgende. Iedere fase heeft een eigen karakter en dient een specifiek doel. Dit opdelen in kleine opdrachten wordt gedaan om het project beheersbaar te maken in kwaliteit, tijd en kosten.
4. Middelen en mijlpaalproducten.
De projectorganisatie gaat de mijlpaalproducten leveren. Om dit mogelijk te maken moet zij over de nodige faciliteiten beschikken. In een project worden dit vaak resources genoemd. Als de projectorganisatie niet over de juiste middelen beschikt zal het project niet of moeizaam van de grond komen.
5. Planning.
Een ander belangrijk kenmerk van een project is dat er een begin en een eind aan is. Ook al kan een project jaren lopen uiteindelijk is een project tijdelijk van aard.

Projectmatig werken in SISp.

De 7 fases van de SISp methode worden in een vaste volgorde afgerond. De volgende fase wordt pas gestart als het eindrapport van de voorafgaande fase klaar is. Echter in projecten waarbij een nieuw systeem wordt ingevoerd is het mogelijk de fases 4 tm 6 iteratief worden doorlopen. Het kan handig zijn om een nieuwe systeem stapsgewijs in te voeren. De projectgroep bepaald dit vooraf en het wordt gemotiveerd en gedocumenteerd in het projectplan.

Succes sleutel

Een goede projectmatige aanpak is de sleutel tot het succes. Het slagen of mislukken van een project ligt soms dicht bij elkaar. Daarom is het belangrijk om voldoende aandacht aan het projectmanagement te schenken en SISp1 serieus uit te voeren.

Organisatie van het project

In fase SISp1 wordt de organisatie van het project ingericht. Alles wat nodig is om het project te laten starten wordt geregeld.
– Aan het aanstellen van een projectleider.
– Het samenstellen van een projectgroep.
– Maken van een projectplan.
– Bepalen welke bedrijfsprocessen door het project worden geraakt.

Projectleider aanstellen

In eerste instantie gaat de opdrachtgever opzoek naar een projectleider. Hij kan daarbij de hulp inroepen van sleutelfiguren binnen de organisatie. Gezamenlijk komen ze met een concept projectplan. Het heeft de voorkeur om een projectleider te kiezen uit de gebruikersorganisatie. Deze zal het meest betrokken en materiedeskundig zijn. De projectleider formeert vervolgens een groep die het project gaat uitvoeren. Deze groep wordt ook wel projectgroep genoemd. De leden hebben vaak een sleutelpositie en komen meestal uit het afdelingsmanagement of zijn materiedeskundig.
De automatiseringsafdeling neemt plaats in de projectgroep omdat zij in de volgende fases veel uitvoerend werk gaan doen. Om te voorkomen dat er keuzes worden gemaakt die niet op de techniek aansluiten of niet passen binnen de technische planning dient er eveneens vanuit systeembeheer een vertegenwoordiging in de projectgroep te zijn. Alle belangrijke disciplines dienen in de projectgroep aanwezig te zijn.

Boeken over dit onderwerp

PMC Compact

Auteur: Jo Bos
Vele malen kwam het verzoek om de belangrijkste principes en werkvormen van de methode Projectmatig Creeëren in een compacte uitgave samen te brengen. In ‘PMC Compact’, een handzame gids voor projectmanagers, opdrachtgevers en teamleden, vindt u de werkvormen van Projectmatig Creëren in overzichtelijke stappen uitgelegd, voorzien van veel tips uit de praktijk.
Europrijs: 18,95
Bestellen

Als ik je een advies mag geven

Auteur: Ab van Urk
In dit boek leer je niets over projectmanagement, gespreksvaardigheden of adviesstrategieën. Dit boek beschrijft iets veel belangrijkers: de ongeschreven regels van het vak.
Europrijs: 16,5
Bestellen

Meer boeken over projectmanagement vinden.


-- Printbare PDF-versie --


Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar