Engagement

Sleutel tot het succesvol implementeren van sociale netwerken en HNW.

De introductie van Sociale Media heeft geleid tot een hernieuwde uitvinding van marketing, communicatie en het verspreiden van informatie. Inmiddels is Sociale Media voor vele bedrijven en organisaties een “heilige” vorm van interactief communiceren die hen de mogelijkheid biedt om klanten, prospects en beslissingsnemers samen te brengen.

Bedrijven hebben nu toegang tot deze nieuwe communicatiekanalen. Nu kunnen ze echt voordeel halen uit de directe connecties die worden opgezet tussen de mensen die ondernemingen vertegenwoordigen en mensen in de markt of anderen die van belang zijn. Uit die connecties ontstaan conversaties die zonder verdere tussenkomst kunnen plaatsvinden en die hun bestaansrecht verkrijgen door engagement, ofwel oprechte betrokkenheid. Door betrokkenheid, zinvolle inhoud en eenvoud van communicatie krijgt communiceren via sociale media een toenemende betekenis.

Zoals altijd is het wenselijk om afspraken te maken over de manier van betrokkenheid. Die wordt weergegeven in een gedragscode waaraan de deelnemers zich dienen te conformeren ter bescherming van de wederzijdse online verwachtingen, naam en reputatie.

Instellen van richtlijnen en policies is een belangrijke stap waarop beslist niet bezuinigd dient te worden. Dit is op zich niet afdoende: naast deze richtlijnen is het van belang om een soort protocol te introduceren, waardoor de deelnemers zich bewust worden van de importantie en de waarde (privilege) van bedoelde betrokkenheid of engagement.

Engagement in relatie tot Sociale Netwerken en Web 2.0 implementaties

Wanneer we spreken over zaken als Mutual Engagement (wederzijdse betrokkenheid) ofwel engagement is dat niet iets dat op zichzelf staat, maar in interactie met de community plaats vindt. Engagement is ook niet iets wat er “is”, maar iets dat, over een langere termijn, ontstaat. Het ontwikkelen van wederzijdse betrokkenheid vereist zaken als:

  • het creëren van wederzijdse relaties,
  • het ontdekken wat de community helpt,
  • wat de community afremt,
  • het ontdekken wie waar goed in is,
  • ontdekken wie wat weet en
  • het ontwikkelen van een identiteit.

Het vereist dat je kunt deelnemen aan interactie en activiteiten, het creëren van kritische bijdragen aan de community, dat je kunt deelnemen in conversaties, en kunt onderhandelen over betekenis . In het kort: engagement heeft betrekking op wederkerigheid, competenties en continuïteit.

Boeken over dit onderwerp

TRUE Brands

Auteur: Mark van de Grift
Hoe pas ik TRUE Branding toe om mijn bedrijf tot een succes te maken? De nieuwe generatie consumenten doorziet marketeers.

Europrijs: 18,99
Bestellen

Bruisende Breinen Kansdenken Kaartboek

Auteur: Martijn Anderson
Om nieuwe invalshoeken te ontdekken, is een andere werk- en denkhouding noodzakelijk. Het ‘Bruisende Breinen Kansdenken Kaartboek’ is hierbij een onmisbaar hulpmiddel.
Europrijs: 20,0
Bestellen

Meer boeken over engagement vinden.


-- Printbare PDF-versie --


Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Gewenste informatievoorziening 38 vragen.
Organisatorische gevolgen voor management 13 vragen.
Organisatorische gevolgen voor gebruiker 34 vragen.
Sidebar