Het gebruik van beslissingstabellen

Welke methodologie men ook kiest de mogelijkheid om beslissingstabellen in de ontwerpfase toe te passen is een voorwaarde. Deze tabellen geven namelijk direct inzicht in de bewerkingen die met een module/scherm kunnen worden uitgevoerd. Als er geen beslissingstabellen in het ontwerp zijn opgenomen is het voor de gebruikers aan te raden om deze zelf te maken. Dit kan door het ontwerp goed te lezen en aan de hand van deze tekst een tabel op te zetten. Als de beslissingstabel af is wordt direct duidelijk op welke plaatsen het ontwerp tekortschiet.

De gebruikers kunnen vooraf hun wensen definiëren en in beslissingstabellen vastleggen. De tabel­len worden dan gebruikt om mee te communiceren. Over het algemeen kan worden gesteld dat beslissingsta­bellen het programmeren en het testen vergemakkelijkt.

De vakken op het formulier van de beslissingstabel worden op de volgende wijze gebruikt :

• Modulenaam : Geeft aan op welke module de beslissingstabel betrekking heeft.
• Systeemnaam : Geeft aan op welk informatiesysteem de beslissingstabel betrekking heeft.
• Moduledeel : Geeft aan op welk deel van de module de beslissingstabel betrekking heeft.
• Deelsysteemnaam : Geeft aan op welk deelsysteem binnen het informatiesysteem  de beslissingstabel betrekking heeft.
• Condities : Onder deze kop komen een aantal regels waarop de condities waarvan de beslissingen afhankelijk zijn worden beschreven. Een conditie kan bijvoorbeeld zijn ‘klant in het informatiesysteem gevonden’.
• Beslissingsregels : Bij de beslissingsregels worden de mogelijke antwoorden op de condities gezet. De antwoorden op de vraag ‘klant gevonden’ kunnen bijvoorbeeld Ja en Nee zijn. Er zijn ook vragen denkbaar waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. Hierbij moet worden gedacht aan codes, of ranges die betrekking hebben op één conditie.
• Acties : Onder de acties wordt beschreven hoe het systeem afhankelijk van de beslissingsregels moet reageren. Een actie kan bijvoorbeeld zijn ‘verlaat module’. Deze actie is in dit voorbeeld afhankelijk van de conditie ‘klant gevonden’ met beslissingsregel ‘Nee’. In dat geval wordt op de kruising tussen de beslissingsregel en de actie een kruisje geplaatst zodat beide verbonden zijn.

Door het ontwerp grondig door te lezen en daarbij alle gevonden condities, beslissingsre­gels, acties en verbindingen in de beslissingstabel op te nemen wordt tenslotte duidelijk of er iets ontbreekt.

Beslissingstabel.pdf

Boeken over dit onderwerp

JavaScript for PHP Developers

Auteur: Stoyan Stefanov
Wanneer u, naast PHP, uw vaardigheden op het gebied van web development wilt uitbreiden leert u met dit praktische boek werken met ECMAScript- een belangrijk JavaScript taal.
Europrijs: 14,99
Bestellen

Pro jQuery 2.0

Auteur: Adam Freeman
jQuery 2.0 is the latest version of the jQuery framework. Suitable for modern web browsers it provides a robust API for web application development. It is fast becoming the tool of choice for web developers the world over and sets the standard for simplicity,flexibility and extensibility in website design.In Pro jQuery 2.0 seasoned author, Adam Freeman, demonstrates how to get the most from jQuery 2.0 by focussing on the practical features of the technology and how they can be applied to solving real-world problems. In this comprehensive reference he goes in depth to give you the practical knowledge that you need. Each topic is covered clearly and concisely, and is packed with the details you’ll need to learn to be truly effective. The most important features are given a no-nonsense, in-depth treatment, and chapters contain examples that demonstrate both the power and the subtlety of jQuery.
Europrijs: 44,95
Bestellen

Meer boeken over ontwikkelen vinden.


-- Printbare PDF-versie --


Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Selectie te gebruiken methodologie 38 vragen.
Aansluiting tools op organisatie 21 vragen.
Sidebar