Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Functionele systeemeisen op: 2016-10-20 21:24 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

SISP 0.6 Projectstart, ICT-Strategie en project opdracht

sisp

Aanleiding voor een project Voor het starten van een project is er altijd een aanleiding. Goede aanleidingen zijn: – Groei van de organisatie vraagt om meer functionaliteit en capaciteit. – De organisatie fuseert. – Het aantal bedrijfsprocessen neemt toe. – De bedrijfsprocessen worden complexer. – De huidige oplossing mist functionaliteit en rapportage mogelijkheden. – De […]

SISP 0.5 Suite of Best of Breed

sisp

In de markt zijn standaard software pakketten in allerlei soorten en mate te verkrijgen. Dit maakt het vaak lastig om tot een goede selectie van het juiste pakket te komen. Belangrijk onderscheid tussen de verschillende pakketten is de Suite of de Best of Breed oplossing. Suite Bij een suite is sprake van een bundeling van […]

Van Wim Hoogenraad op 11 oktober 2016 | Definities, Methoden | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: Geen

SISP 0.4 Definitie Standaard Software Pakket

sisp

Definitie Er zijn een aantal criteria waaraan software moet voldoen om het label standaard software te kunnen krijgen. Een meeste staan vast en over een kleiner aantal valt te discussiëren. In deze reeks richten we ons op standaard software die voldoet aan de volgende kenmerken: 1. Software die meerdere gebruikersorganisaties kent. 2. Gebruikers hebben geen of […]

Van Wim Hoogenraad op | Definities, Methoden
Tags:
Checklisten: Geen

SISP Methode voor standaardsoftware

sisp

Ondanks de enorme hoeveelheid standaardsoftware is er geen methode voor het invoeren van een standaard pakket. Bij het inzetten van standaard software in de organisatie komen heel andere uitdagingen kijken dan bij het ontwikkelen van maatwerk software. De methoden die gebruikt worden voor het ontwikkelen van maatwerk zijn dan ook niet geschikt voor het selecteren […]

Van Wim Hoogenraad op 4 oktober 2016 | Methoden | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: Geen

SISP 0.3 Voor- en nadelen van standaard software

sisp

Voordelen standaard software Een belangrijke reden om standaard software te kopen en te gebruiken is het drukken van de kosten. * Standaard software is relatief goedkoper dan maatwerk. Het scheelt immers 50% van de kosten als je samen een pakket laat maken ten opzicht van het zelf laten maken. Als je met z’n vieren bent […]

SISP 0.2 Ontwikkelmethoden standaard software

sisp

Waterval methoden Bij waterval methoden wordt per project systematisch een aantal vaste stappen achtereenvolgens doorlopen (bijvoorbeeld; analyse, ontwerp, bouw, testen, trainen, implementeren). Je moet als het ware voordat het eerste stukje code geschreven wordt al precies weten hoe het eindresultaat met alle details eruit komt te zien. Nadeel van deze methode is dat er weinig […]

SISP 0.1 Geschiedenis ontwikkeling van standaard software

sisp

In de beginjaren van de ICT, de jaren 1950, 1960 bestond er nog geen standaard software. Binnen organisaties die in het bezit waren van een computer werden applicaties ontwikkeld door programmeurs die in dienst van die organisatie. – Deze software was precies toegesneden op de wensen van die organisatie. Zogenaamde maatwerk software. Het zorgt ervoor […]

Definities en kenmerken van Cloud

Definitie van cloud Cloud is een verzamelnaam voor technieken die een zekere mate van gemeenschappelijk gebruik van I of IT, geredeneerd vanuit het perspectief van de individuele eindgebruiker, ondersteunen. Strikt genomen is de techniek dan ook niet zo nieuw – het gebruik van een gemeenschappelijke printer of schijf valt ook al onder de definitie. Verschillende […]

Van administrator op 7 augustus 2015 | Achtergronden, Definities | Aanvullen?
Tags:
Checklisten: 2

Governance op IT-dienstverlening uit de cloud

asl-bisl

Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk Door Lex Scholten en Frank van Outvorst Gepubliceerd in Keynotes 04, winter 2013 (Uitgeverij TIEM, Baarn) onder de titel: “Cloud verandert de regiefunctie”. Door toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen, globalisering, ketensamenwerking, maar ook door de groeiende klantverwachtingen, worden organisaties steeds meer afhankelijk van informatie. Het thema “regie op informatievoorziening” […]

Van administrator op 4 augustus 2015 | Discussies, Methoden | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: 2

Een mobiele of responsive website?

www

Is jouw website al mobiel-vriendelijk? Steeds meer mensen maken gebruik van een mobiele telefoon of tablet bij het bezoeken van een website. Voor sommige van onze klanten lopen deze cijfers op tot wel 55 procent! Laat je mobiele gebruikers dus niet links liggen. Een website die geoptimaliseerd is voor mobiel gebruik is vandaag de dag […]

Van administrator op 1 augustus 2015 | Best practices, Oplossingen, Technieken | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: 1

ITpedia mobiel

logo

Een website met veel tekstvlakken en informatie laat zich slecht presenteren op een mobiel device. Daarom hebben wij speciaal voor smartphones een aparte interface gemaakt die zich makkelijk laat lezen. De mobiele versie is alleen bedoelt om snel artikelen te kunnen zoeken en te raadplegen. Het invullen van checklisten kan nog steeds op de desktop […]

Van Wim Hoogenraad op 29 juni 2015 | ITpedia

Checklisten: Geen

Is het strafbaar om je systeem slecht te beveiligen?

Vraag: Het is strafbaar om binnen te dringen in een geautomatiseerd werk, zoals een computer of een netwerk. Maar is het ook strafbaar om je systeem slecht te beveiligen zodat het onnodig makkelijk is voor anderen om binnen te dringen? Antwoord: Nee, dat is niet strafbaar. Binnendringen is strafbaar, net als het vernielen van gegevens […]

Van Arnoud Engelfriet op 21 januari 2014 | Analyses, Juridisch | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 4

Op maat organiseren van Het Nieuwe Werken

Bij Het Nieuwe Werken draait alles om het “werk”, en niet bijvoorbeeld om de technologie, huisvesting of mobiliteit. Het doel is niet plaats- en tijdsonafhankelijk werken, het doel is zo effectief en efficiënt mogelijk werken. Voor sommige organisaties betekent dit weliswaar plaats- en tijdsonafhankelijk werken, voor andere juist het tegenovergestelde. Het Nieuwe Werken is echter […]

Van Pointer Networks op 11 oktober 2013 | Achtergronden, Adviezen, Best practices | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 1

Het Nieuwe Werken, een containerbegrip?

Het lijkt erop dat Het Nieuwe Weken is verworden tot een containerbegrip, een verzamelbegrip zonder scherp geformuleerde betekenis waardoor het voor de geïnteresseerde lastig is om vast te stellen wat er nou exact wordt bedoeld. En of het voor zijn situatie goed past. Het Nieuwe Werken kan inmiddels zo veel betekenen dat het eigenlijk niets […]

Van Pointer Networks op 26 juni 2013 | Achtergronden, Adviezen | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 3

Achtergronden
Adviezen
Analyses
Best practices
Definities
Discussies
ITpedia
Juridisch

SISP 0.7 SISP fasering

sispHet selecteren en implementeren van een standaard software pakket gebeurt in een aantal stappen, ook wel fases genoemd. Iedere fase levert een resultaat op dat beoordeelt kan worden en bepalend is voor de uitvoering van de volgende fase. Omdat deze fases na elkaar worden uitgevoerd wordt dit ook wel een watervalmethode genoemd. In deze methode is het is niet noodzakelijk om alle fases volgtijdelijke te doen. Er is een mengvorm met SCRUM (AGILE) mogelijk na SISP3. Dan is het pakket  geselecteerd is kan men met iteratieve stappen gaan werken. De fases SISP4,5,6 en 7 worden dat in meerdere kleine stappen versneld doorlopen. Zo komen de eerste functie in een vroeg stadium al voor de gebruikers beschikbaar. Deze werkwijze is alleen aan te raden als het pakket voor een nieuw bedrijfsproces wordt toegepast. Bij bestaande bedrijfsprocessen wordt een bestaand pakket vervangen. Het is voor de gebruikersorganisatie dan veel te belastend om een tijdlang nog geheel met het oude pakket te werken en telkens slecht gedeeltelijk met het nieuwe. In die gevallen wordt een Big-Bang implementatie aangeraden.

Fase SISP1. Inrichten Projectmanagement
Doelstelling:
– Project zo inrichten dat de implementatie een succes wordt.
Activiteiten:
– Inschatten beoogde kosten en baten
– Benoemen van de Fasering
– Planning van het project
– Selecteren van de deelnemers en rolverdeling maken
– Opstellen Plan van Aanpak
– Reviews op de mijlpaalproducten
Benodigde deelnemers:
– Opdrachtgever / (beoogd) systeemeigenaar
– Projectleider
– Projectgroep leden
Resultaten:
– Sluitende Business case
– Goedgekeurd projectplan
– Projectteam samengesteld
– Zeer grove begroting van tijd en kosten

Fase SISP2. Vaststellen Requirements
Doelstelling:
– Verzamelen van informatie die nodig is om een goede selectie te kunnen maken
Activiteiten:
– Systeemplatform behoeften vaststellen (aansluitvoorwaarden)
– Omvang gebruikersorganisatie/functiescheiding vaststellen
– Informatiebehoefte vaststellen
– Acceptatie criteria opstellen
– Kaders vaststellen rondom beheer, pakket en leveranciervereisten, support.
Benodigde deelnemers:
– Projectleider
– Informatie-analist
– Beoogd Systeembeheerder
– Functioneel applicatiebeheerder
– Materiedeskundige
Resultaten:
– Juiste platform vastgesteld (aansluitvoorwaarden)
– Juiste informatiebehoefte vastgesteld
– Acceptatie criteria opgesteld

Fase SISP3. Selecteren van een pakket
Doelstelling:
– Komen tot een eenduidige gefundeerde keuze voor een software pakket
Activiteiten:
– Regels aanbesteding matchen
– Opstellen van de Longlist (RFI)
– Opstellen van de Shortlist
– Selectie criteria vaststellen
– Bezoeken referenties die de leveranciers hebben opgegeven
– Proof of Concept POC uitvoeren
Benodigde deelnemers:
– Projectleider
– Informatie-analist
– Systeemeigenaar / opdrachtgever
– Materiedeskundige
– Functioneel applicatiebeheerder
– Aanbestedingsdeskundigen / juristen / inkopers
Resultaten:
– Selectiecriteria vastgesteld
– Leverancier- en pakketselectie uitgevoerd
– De POC heeft de werking van de functionaliteit aangetoond
– Bijgestelde schatting van of afgesproken doorlooptijd en kosten
– Contract voor proeftuin

Fase SISP4. Testen in Proeftuin
Doelstelling:
– In een geïsoleerde omgeving vaststellen of het pakket daadwerkelijk kan wat we willen.
Activiteiten:
– Ontwerpen SISP inzet
– Parametriseren SISP
– Inrichten Proeftuin
– Acceptatietest SISP en testen gebruikersgedrag
– Opstellen contract
Benodigde deelnemers:
– Projectleider
– Testcoördinator
– Functioneel applicatiebeheerder
– Eindgebruiker/tester
– Materiedeskundige
– Applicatie specialist
– Technisch beheerder
– Inkoper/jurist
Resultaten:
– Gereviewd ontwerp en instellingen
– Beheertest uitgevoerd en akkoord bevonden
– Akkoord op testverslag
– Contract voor implementatie, licenties en onderhoud

Fase SISP5. Voorbereiden Implementatie
Doestelling:
– Alles gereed hebben voor een succesvolle implementatie.
Activiteiten:
– Conversie voorbereiden
– Implementatieplan schrijven
– Gebruikershandleiding schrijven
– Gebruikersprocedures beschrijven
– Beheerprocedures beschrijven
– Training van beheerders
Benodigde deelnemers:
– Projectleider
– Systeembeheerder
– Materiedeskundige
– Functioneel applicatiebeheerder
– Organisatiedeskundige
Resultaten:
– Goedgekeurde opgeleverde documenten
– Aan de acceptatiecriteria is voldaan
– Go-nogo

Fase SISP6. Implementatie van het pakket
Doelstelling:
– De daadwerkelijke ingebruikname van het software pakket.
Activiteiten:
– Uitvoering Implementatie
– Uitvoeren conversie
– Trainen van gebruikers
– Ingebruikname
– Project evalueren
– Overdracht aan beheerorganisatie
Benodigde deelnemers:
– Systeembeheerder
– Functioneel applicatiebeheerder
– Trainer
– Eindgebruiker
Resultaten:
– Geslaagde conversie
– Softwarepakket ingebruik genomen
– Pakket in beheer genomen

Fase SISP7. Gebruik en beheer
Doelstelling:
– Inbedding van het systeem als geheel in de organisatie.
Activiteiten:
– Inrichten beheerorganisatie
– Inrichten incident/problem/changemanagent
– Audit SISP uitvoeren
– SISP gebruikers jaarplan maken
Benodigde deelnemers:
– Systeembeheerder
– Functioneel applicatiebeheerder
– Organisatiedeskundige
– Auditor
Resultaten:
– Juistheid beheerorganisatie
– Inrichting procedures is akkoord
– SISP activiteiten in jaarplan opgenomen

Blokken
De fasering is in 4 blokken op te delen.
A. Inrichten van het project  (fase 1.).
B. Selectie van het pakket (fase 2, 3 en 4.).
C. Implementatie van het pakket (fase 5 en 6.).
D. Gebruik en Beheer van het pakket (fase 7).

(Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Suzette de Raadt)

Figuur 1.

sispfasering

 

 

 

 

 

 

 

 


-- Printbare PDF-versie --