Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Fysieke beveiliging en omgeving op: 2016-09-28 21:22 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Governance op IT-dienstverlening uit de cloud

asl-bisl

Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk Door Lex Scholten en Frank van Outvorst Gepubliceerd in Keynotes 04, winter 2013 (Uitgeverij TIEM, Baarn) onder de titel: “Cloud verandert de regiefunctie”. Door toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen, globalisering, ketensamenwerking, maar ook door de groeiende klantverwachtingen, worden organisaties steeds meer afhankelijk van informatie. Het thema “regie op informatievoorziening” […]

Van admin op 4 augustus 2015 | Discussies, Methoden | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: 2

Een mobiele of responsive website?

www

Is jouw website al mobiel-vriendelijk? Steeds meer mensen maken gebruik van een mobiele telefoon of tablet bij het bezoeken van een website. Voor sommige van onze klanten lopen deze cijfers op tot wel 55 procent! Laat je mobiele gebruikers dus niet links liggen. Een website die geoptimaliseerd is voor mobiel gebruik is vandaag de dag […]

Van admin op 1 augustus 2015 | Best practices, Oplossingen, Technieken | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: 1

ITpedia mobiel

logo

Een website met veel tekstvlakken en informatie laat zich slecht presenteren op een mobiel device. Daarom hebben wij speciaal voor smartphones een aparte interface gemaakt die zich makkelijk laat lezen. De mobiele versie is alleen bedoelt om snel artikelen te kunnen zoeken en te raadplegen. Het invullen van checklisten kan nog steeds op de desktop […]

Van Wim Hoogenraad op 29 juni 2015 | ITpedia

Checklisten: Geen

Is het strafbaar om je systeem slecht te beveiligen?

Vraag: Het is strafbaar om binnen te dringen in een geautomatiseerd werk, zoals een computer of een netwerk. Maar is het ook strafbaar om je systeem slecht te beveiligen zodat het onnodig makkelijk is voor anderen om binnen te dringen? Antwoord: Nee, dat is niet strafbaar. Binnendringen is strafbaar, net als het vernielen van gegevens […]

Van Arnoud Engelfriet op 21 januari 2014 | Analyses, Juridisch | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 4

Op maat organiseren van Het Nieuwe Werken

Bij Het Nieuwe Werken draait alles om het “werk”, en niet bijvoorbeeld om de technologie, huisvesting of mobiliteit. Het doel is niet plaats- en tijdsonafhankelijk werken, het doel is zo effectief en efficiënt mogelijk werken. Voor sommige organisaties betekent dit weliswaar plaats- en tijdsonafhankelijk werken, voor andere juist het tegenovergestelde. Het Nieuwe Werken is echter […]

Van Pointer Networks op 11 oktober 2013 | Achtergronden, Adviezen, Best practices | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 1

Het Nieuwe Werken, een containerbegrip?

Het lijkt erop dat Het Nieuwe Weken is verworden tot een containerbegrip, een verzamelbegrip zonder scherp geformuleerde betekenis waardoor het voor de geïnteresseerde lastig is om vast te stellen wat er nou exact wordt bedoeld. En of het voor zijn situatie goed past. Het Nieuwe Werken kan inmiddels zo veel betekenen dat het eigenlijk niets […]

Van Pointer Networks op 26 juni 2013 | Achtergronden, Adviezen | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 3

De snelste methode om te profiteren van een Enterprise Social Network

Als de organisatie het idee heeft opgevat om een sociaal netwerk in de zetten voor alle interne en externe communicatie, hoe ga je dat aanpakken? In een eerder artikel hebben we aangegeven dat we een roadmap hebben opgesteld als een plan van aanpak, welke elementen van belang zijn voor een succesvolle implementatie van een Enterprise […]

Van admin op 30 maart 2013 | Analyses, Methoden, Organisatie | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: Geen

Roadmap Enterprise Social Network

Als de organisatie het idee heeft opgevat om een sociaal netwerk in te zetten voor alle interne en externe communicatie, hoe ga je dat aanpakken? Pointer Networks heeft een roadmap samengesteld, in het Nederlands een plan van aanpak, welke elementen van belang zijn voor een succesvolle implementatie. Het is een soort Tom-Tom voor invoering van […]

Versiebeheer in een maatwerk omgeving

1. Doel versiebeheer Het doel van versie beheer is om op ieder moment de juiste versie van de programmatuur in de productieomgeving ter beschikking te hebben. en ook te houden voor herstel bij calamiteiten. Ten tweede is het bedoeld voor het bijhouden van de historie van programmatuur. Zodoende kan worden teruggevallen op voorgaande versies van […]

Wie heeft er ervaring met standaard software?

Tot nu toe is er nog geen artikel over standaard software op ITpedia verschenen. Het wordt de hoogste tijd dat we eens wat aandacht aan dit onderwerp schenken. Voor we hier over een artikel gaan schrijven willen we graag eerst uw ervaringen met de selectie en implementatie van standaard software verzamelen. Daarom hebben we een kleine […]

Van Wim Hoogenraad op 17 december 2012 | Analyses, ITpedia | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: Geen

Informatiebeveiliging verbetert niet door een ISMS

Veel organisaties zuchten onder de last van hun informatiebeveiliging. Het Information Security Management Systeem (ISMS) is, met name bij ISO 27001 en NEN 7510, vaak de heilige graal en vergaande bureaucratie zijn dienaar. Op het gebied van information security management wordt echter helaas meestal te veel gedaan. Een eenvoudige situatie vereist een eenvoudige oplossing. Maar […]

Kwaliteitsattributen

Een kwaliteitsattribuut is een eigenschap van een functie. Het beschrijft niet de functie zelf, maar een aspect van de wijze waarop de functie zich gedraagt, en aan welke eis in dat verband wordt voldaan. Een kwaliteitsattribuut voorziet daarmee in de wens de geschiktheid en passendheid van een functie aan te geven. Kwaliteitsattributen nemen een belangrijke […]

DYA Infrastructuur Architectuurproces

Business-, informatie- en infrastructuurarchitectuur hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk het optimaal ondersteunen van de bedrijfsvoering van een organisatie. Dit kan niet zonder input van, en terugkoppeling tussen, de drie architectuurdisciplines onderling. Om tegelijkertijd doelmatig en slagvaardig op te treden binnen het architectuurproces, dienen de disciplines uit te gaan van de dynamiek en structuren die aan […]

Van admin op 10 juli 2012 | Achtergronden, Definities | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 3

ICT management

ICT Management omvat het adviseren en implementeren van nieuwe functies binnen uw ICT omgeving. Voorbeelden van ICT Management trajecten: Transitie tussen ERP/CMS softwaresystemen. ICT-beleidsontwikkeling, informatieanalyse, het opstellen van specificaties en implementatiebegeleiding. Data management vraagstukken. Uw bedrijf groeit en u hebt nieuwe werkplekken nodig. U wilt uw ICT professioneel beveiligen. ICT virtualisatie en migratie  naar de […]

Van admin op 2 juli 2012 | Best practices, Organisatie | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: 4

Achtergronden
Adviezen
Analyses
Best practices
Definities
Discussies
ITpedia
Juridisch

Definities en kenmerken van Cloud

Definitie van cloud

Cloud is een verzamelnaam voor technieken die een zekere mate van gemeenschappelijk gebruik van I of IT, geredeneerd vanuit het perspectief van de individuele eindgebruiker, ondersteunen. Strikt genomen is de techniek dan ook niet zo nieuw – het gebruik van een gemeenschappelijke printer of schijf valt ook al onder de definitie.

Verschillende inhoud van cloud-services

•Infrastructure as a service – IAAS:

gemeenschappelijk gebruik van hardware. Bijvoorbeeld computers, printers, schijven, netwerkvoorzieningen.

• Platform as a service – PAAS:

algemene voorzieningen waar de eindgebruiker zijn eigen applicaties op kan draaien. Bijvoorbeeld operating systeem, database management systeem.

• Software as a service – SAAS:

de meest vergaande vorm, waar ook de applicaties in de cloud staan.

Toepassingsmodellen van cloud

• Private cloud: de gedeelde resource (bijvoorbeeld de printer of een applicatie) is alleen binnen de eigen organisatie beschikbaar;

• Public cloud: iedereen kan gebruik maken van de voorziening (bijvoorbeeld Google docs of Office 365);

• Community cloud: een toepassing voor een beperkte groep gebruikers (bijvoorbeeld klanten van een bepaalde leverancier);

• Hybride cloud: een mengvorm van de bovenstaande drie vormen.

Kenmerken van cloud

1. Rapid elasticity– de gebruiker kan indien nodig snel extra capaciteit bij- en afschakelen, al naar gelang de behoefte. Hiermee voorkomt men dat voorzieningen constant gedimensioneerd zijn op de hoogste behoeftepiek.

2. Broad network access– de gebruiker kan overal bij de resource – bij een private cloud op alle werkstation in het bedrijf, bij een public cloud zelfs op elke PC met internettoegang.

3. Resource pooling – doordat niet alle gebruikers tegelijkertijd de resources nodig hebben, is het mogelijk om dezelfde resource voor meerdere gebruikers te benutten.

4. Measured service– omdat de gebruiker de resource niet hoeft te kopen maar alleen capaciteit afneemt, is het mogelijk om de kosten te relateren aan het gebruik.

5. On-demand self-service – de gebruiker kan direct bepaalde capaciteit afnemen. Er is geen sprake van lange levertijden of opzegtermijnen.


-- Printbare PDF-versie --